Όροι Χρήσης

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΩΝ. ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ή ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΙΣΤΑ, ΕΛΕΓΧΕΙ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Ή ΓΡΑΠΤΗ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ.

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ αυτούς τους Όρους ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΜΑΣ.

Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτούς τους όρους που πρέπει να δείτε εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορεί να σας επηρεάσουν.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 

2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Εφαρμογές, τον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες και όλο το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που διατίθενται από την Εταιρεία, τους προμηθευτές της και / ή τους διαφημιζόμενους ή αγορές μέσω της ιστοσελίδας είναι προσωπική για εσάς. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα αποκλειστικά για δική σας προσωπική χρήση. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μεταδόσεών σας μέσω των εταιρικών ιδιοτήτων. Η από μέρους σας χρήση τηςν Ιδιότητας της Εταιρείας υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Συμφωνείτε:

(α) να συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα καταστατικά, παραγγελίες, κανονισμούς, κανόνες και άλλους νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που αφορούν τη διαβίβαση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Εταιρειών Properties, και της Ευρωπαικής ένωσης.

(β) να μην χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά, περιεχόμενα της Εταιρείας και της ιστοσελίδας για δόλιους ή παράνομους σκοπούς,

(γ) να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για να παρέμβει στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και να σεβαστεί τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των άλλων.

(δ) να μην παρεμβαίνει ή να διακόπτεται δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την Εταιρεία,

(ε) να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, πολιτικές και διαδικασίες των δικτύων που συνδέονται με τα Ακίνητα της Εταιρείας,

(στ) να μην χρησιμοποιούν εξόρυξη δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής και εξαγωγής δεδομένων σε σχέση με τις Εταιρικές Ιδιότητες, την ιστοσελίδα ή οτιδήποτε αφορά την εταιρεία ·

(ζ) να μην δημοσιεύουν, να ανεβάζουν, να μοιράζονται, να μεταδίδουν, να διανέμουν, να διευκολύνουν τη διανομή ή να διατεθούν με άλλο τρόπο ή μέσω του Ιστότοπου σε οποιαδήποτε παράνομη, παραβίαση, επιβλαβής, παρενόχληση, δυσφημιστική, απειλητική, εκφοβιστική, δόλια, βασανιστική, χυδαία ή με άλλο τρόπο απαράδεκτη υλικό οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων μη εξουσιοδοτημένων ή ανεπιθύμητων διαφημίσεων ·

(η) να μην αναπαράγει, να αντιγράφει ή να αντιγράφει οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου, εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα Συμφωνία,

(i) να μην πουλήσει, να μεταπωλήσει ή να εκμεταλλευτεί με άλλο τρόπο για εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε τμήμα της χρήσης ή πρόσβασης στον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας,

(ι) να μην πλαστοπροσωπήσετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, να δηλώσετε ψευδώς ή να παραπλανήσετε με άλλο τρόπο τη σχέση σας με οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα σε σχέση με τον Ιστότοπο ή να δηλώσετε ή να υπονοήσετε ότι υποστηρίζουμε οποιαδήποτε δήλωση που κάνετε.

(ια) να μην δημοσιεύει ή να μεταδίδει με άλλο τρόπο μηνύματα που ενδέχεται να τείνουν να περιορίζουν το εμπόριο ή να ενθαρρύνουν ή να διευκολύνουν μια συμφωνία σχετικά με: τιμές, εκπτώσεις, όρους ή προϋποθέσεις πώλησης · κατανομή αγορών ή εδαφών ή υπηρεσιών ή επιλογή, απόρριψη ή τερματισμό επιχειρηματικών σχέσεων ή προμηθευτών ·

(ιβ) να μην καταργήσετε οποιαδήποτε ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από τον Ιστότοπο ή άλλες Εταιρικές Ιδιότητες.

(μ) να μην παραβιάζει ή να προσπαθεί να παραβιάσει την ασφάλεια του Ιστότοπου,

(ιδ) να μην διαδίδει στον Ιστότοπο ιούς, λογισμικό υποκλοπής spyware, adware ή άλλο κακόβουλο κώδικα υπολογιστή, αρχείο ή πρόγραμμα που είναι επιβλαβές, επεμβατικό ή μπορεί ή προορίζεται να βλάψει ή να πειραχτεί η λειτουργία ή να παρακολουθεί τη χρήση, οποιοδήποτε υλικό, λογισμικό ή εξοπλισμός ·

(ιστ) να μην βοηθήσει ή να επιτρέψει σε άτομα που παραβιάζουν την παρούσα Συμφωνία ή ισχύον καταστατικό, εντολές, κανονισμούς, κανόνες και άλλους νόμους που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας.

(ιζ) να μην πλαισιώνουν ή να χρησιμοποιούν τεχνικές πλαισίωσης για την επισύναψη οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων ιδιοτήτων της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή φόρμας) της Εταιρείας.

(ιη) να μην χρησιμοποιούν μετα-ετικέτες ή άλλο "κρυφό κείμενο" χρησιμοποιώντας το όνομα ή τα εμπορικά σήματα της Εταιρείας, να μην τροποποιήσετε τα σήματα.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός από το περιεχόμενο που παρέχεται από Μέλη, όλο το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα και νόμους ιδιοκτησίας. Το "Περιεχόμενο" περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε κείμενο, λογισμικό, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά ή άλλο υλικό και το "Περιεχόμενο εταιρείας" περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, όλο το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που διατίθενται από την Εταιρεία, οι προμηθευτές της, ή / και οι διαφημιστές τους εντός ή εντός ή αγοράζονται μέσω των εταιρικών ιδιοτήτων. Με την επιφύλαξη των Όρων, η Εταιρεία σάς παραχωρεί μια περιορισμένη άδεια για την αναπαραγωγή και προβολή τμημάτων των Ιδιότητών της Εταιρείας σε σχέση με την προβολή της Ιστοσελίδας και τη χρήση των Υπηρεσιών για προσωπικούς σας σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να χρησιμοποιήσετε, να αναπαραγάγετε, να διανείμετε, να εκτελέσετε, να προβάλλετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από την Εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από την Εταιρεία.

 

Τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

Είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που ανεβάζετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδίδετε ή διατίθεται με άλλο τρόπο στις ή μέσω της Ιδιότητας της Εταιρείας, είτε δημοσιεύονται δημοσίως είτε ιδιωτικά. Συμφωνείτε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι κάθε Περιεχόμενο που μεταδίδετε μέσω της Ιστοσελίδας μας ή σε εμάς είναι αληθινό, ακριβές, δεν παραπλανά και προσφέρεται με καλή πίστη και ότι έχετε το δικαίωμα να μεταδώσετε τέτοιο Περιεχόμενο. Δεν θα ανεβάσετε, δημοσιεύσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσετε στον Ιστότοπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του κατόχου αυτών των δικαιωμάτων ή της εξουσίας να το πράξει . Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που προκύπτει από μια τέτοια υποβολή. Δεν θέλουμε, και δεν πρέπει, να μας στείλετε εμπιστευτικό ή ιδιόκτητο περιεχόμενο σε εμάς, εκτός εάν ζητηθεί συγκεκριμένα από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν ανεπιθύμητο περιεχόμενο που αποστέλλεται στην Εταιρεία θα θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτικό ή ιδιόκτητο.

 

Συμφωνείτε να μην μεταδώσετε μέσω της Ιστοσελίδας μας ή μέσω της Εταιρείας ιδιοκτησίας παράνομο, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, καταχρηστικό, απειλητικό, επιβλαβές, χυδαίο, άσεμνο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο υλικό οποιουδήποτε είδους ή φύσης. Συμφωνείτε περαιτέρω να μην μεταδώσετε οποιοδήποτε υλικό που ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να συνιστά ποινικό αδίκημα, να οδηγήσει σε αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλον τρόπο οποιοδήποτε ισχύον τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό. Μπορούμε (αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση) να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο μεταδίδετε μέσω της Ιστοσελίδας μας για οποιονδήποτε λόγο (ή χωρίς λόγο). Επιπλέον, εάν αντιληφθούμε τυχόν πιθανές παραβιάσεις από εσάς οποιωνδήποτε διατάξεων των Όρων, διατηρούμε το δικαίωμα να διερευνήσουμε τέτοιες παραβιάσεις και ενδέχεται, κατά την απόλυτη κρίση μας, να τερματίσουμε αμέσως την άδειά σας για χρήση της ιστοσελίδας ή των εταιρικών ιδιοτήτων ή αλλαγή, να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε περιεχόμενο που μεταδίδετε μέσω του ιστότοπού μας, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς.

 

Υποβάλλοντας Περιεχόμενο, εκτός από προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, παραχωρείτε στην Εταιρεία (ή εγγυάστε ότι ο κάτοχος αυτού του Περιεχομένου έχει παραχωρήσει ρητά στην Εταιρεία) μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα, μεταβιβάσιμο και μη εξουσιοδοτημένο (μέσω πολλαπλών επιπέδων ) δικαίωμα άσκησης οποιουδήποτε και όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, της δημοσιότητας, των εμπορικών σημάτων, των δικαιωμάτων βάσης δεδομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που έχετε στο περιεχόμενο, σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό τώρα ή στο μέλλον. Επιπλέον, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παραιτείστε από τα ηθικά δικαιώματά σας και υπόσχετε να μην διεκδικήσετε τέτοια δικαιώματα κατά της Εταιρείας, των δικαιοδόχων της ή των εκδοχέων της. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι κανένα από τα ακόλουθα δεν παραβιάζει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου: την παροχή περιεχομένου σας στην Εταιρεία, την ανάρτηση περιεχομένου μέσω των Υπηρεσιών και τη χρήση αυτού του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων των έργων που προέρχονται από από εμάς, τους χρήστες μας ή άλλους σε σύμβαση με εμάς που γίνεται σε σχέση με τις Υπηρεσίες και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ

5.1 Υπηρεσίες

Παρόλο που τμήματα του Περιεχομένου της Εταιρείας μπορούν να προβληθούν απλώς με την περιήγηση στις Ιδιότητες της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις εξατομικευμένες δυνατότητες ή / και να λάβετε πρόσθετο Περιεχόμενο και Υπηρεσίες της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών που βασίζονται σε email) από την Εταιρεία, πρέπει να εγγραφείτε σε εμάς. Οι Γενικές Υπηρεσίες και οι Εξατομικευμένες Υπηρεσίες αναφέρονται συλλογικά σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ως "Υπηρεσίες".

 

 

Σε σχέση με τις εξατομικευμένες υπηρεσίες, συμφωνείτε:

 

(α) παρέχετε ορισμένες τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως σας ζητήθηκε από την Εταιρεία και

(β) διατηρεί και ενημερώνει αυτές τις πληροφορίες, όπως απαιτείται, για να τις διατηρεί ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς. Όλες οι πληροφορίες που ζητάμε και παρέχετε κατά την αρχική εγγραφή, καθώς και όλες οι ενημερώσεις αυτών, παραπέμπονται στην εταιρεία μας.

 

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

6.1 Πληρωμή. Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις ή τις χρεώσεις στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις χρεώσεις και τους όρους χρέωσης που ισχύουν τη στιγμή που θα χρεωθεί και καταβληθεί μια χρέωση. Πρέπει να παρέχετε στην Εταιρεία έγκυρη πιστωτική κάρτα (Visa, MasterCard ή οποιονδήποτε άλλο εκδότη αποδεκτό από εμάς) ή λογαριασμό PayPal ως προϋπόθεση για την εγγραφή σε οποιαδήποτε από τις Εξατομικευμένες Υπηρεσίες. Η σύμβαση παροχέα πληρωμής σας διέπει τη χρήση της καθορισμένης πιστωτικής κάρτας ή του λογαριασμού PayPal και πρέπει να ανατρέξετε σε αυτήν τη συμφωνία και όχι στους Όρους για να προσδιορίσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Παρέχοντας στην Εταιρεία τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας ή τον λογαριασμό PayPal και τα σχετικά στοιχεία πληρωμής, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία εξουσιοδοτείται να τιμολογήσει αμέσως τον λογαριασμό σας για όλες τις χρεώσεις που οφείλονται και καταβάλλονται στην Εταιρεία και ότι δεν απαιτείται πρόσθετη ειδοποίηση ή συγκατάθεση . Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση χρέωσής σας ή στην πιστωτική κάρτα ή στο λογαριασμό PayPal που χρησιμοποιείται για την πληρωμή του παρόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξουμε τις τιμές και τις μεθόδους χρέωσής μας, μέσω παράδοσης μέσω e-mail σε εσάς.

 

6.2 Φόροι. Οι αμοιβές της Εταιρείας είναι καθαρές από οποιονδήποτε ισχύοντα Φόρο Πωλήσεων. Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, "Φόρος επί των πωλήσεων" σημαίνει κάθε φόρο επί των πωλήσεων ή χρήσης και οποιονδήποτε άλλο φόρο που μετράτε από τα έσοδα από πωλήσεις, που επιτρέπεται στην Εταιρεία να μεταβιβάζει στους πελάτες της, δηλαδή το λειτουργικό ισοδύναμο ενός φόρου επί των πωλήσεων, όπου ισχύει διαφορετικά, η φορολογική δικαιοδοσία δεν επιβάλλει φόρο επί των πωλήσεων ή χρήσης. Εάν οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή πληρωμές για οποιεσδήποτε Εξατομικευμένες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους Όρους υπόκεινται σε Φόρο Πωλήσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και δεν έχετε παραδώσει τον ισχύοντα Φόρο Πωλήσεων στην Εταιρεία, θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή αυτού του Φόρου Πωλήσεων και τυχόν σχετικών κυρώσεων. ή ενδιαφέρον για την αρμόδια φορολογική αρχή, και θα αποζημιώσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε ευθύνη ή δαπάνη που ενδέχεται να υποστούν σε σχέση με αυτούς τους Φόρους Πωλήσεων. Κατόπιν αιτήματός μας, θα μας παράσχετε επίσημες αποδείξεις που εκδίδονται από την αρμόδια φορολογική αρχή ή άλλες τέτοιες αποδείξεις ότι έχετε πληρώσει όλους τους ισχύοντες φόρους.

6.3 Διαφορές.

Πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή της δήλωσης της πιστωτικής σας κάρτας, εάν αμφισβητήσετε οποιαδήποτε από τις χρεώσεις μας για τη δήλωση αυτή ή τέτοια διαφωνία θα θεωρείται ότι παραιτείστε. Οι διαφορές χρέωσης θα πρέπει να κοινοποιούνται στην ακόλουθη διεύθυνση: anna.strati.nikolaos@gmail.com

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση) να κάνουμε ένα ή όλα τα ακόλουθα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια: (α) να αξιολογήσουμε το Περιεχόμενο που στέλνετε στον Ιστότοπο. (β) παρακολούθηση περιεχομένου · (γ) να αλλάξει, να αφαιρέσει, να απορρίψει ή να αρνηθεί την αποστολή μηνύματος με οποιοδήποτε τρόπο ή να επιτρέψει τη δημοσίευση, χωρίς ειδοποίηση σε εσάς, οποιοδήποτε Περιεχόμενο, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς κανένα λόγο · υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση ή ευθύνη απέναντί ​​σας για αποτυχία ή για κάτι τέτοιο με συγκεκριμένο τρόπο · και / ή (δ) αποκαλύπτει οποιοδήποτε Περιεχόμενο, και τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη μετάδοσή του, σε οποιονδήποτε τρίτο για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. για την προστασία των χρηστών και των επισκεπτών της Εταιρείας και της Ιστοσελίδας, συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις ή κυβερνητικά αιτήματα · για την επιβολή της παρούσας συμφωνίας · ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή σκοπό.

 

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Καταλαβαίνετε ότι οι ιδιότητες της εταιρείας εξελίσσονται. Μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις ή / και αλλαγές στον Ιστότοπο, να προσθέσουμε νέες δυνατότητες ή να τερματίσουμε τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία ενδέχεται να απαιτεί από εσάς να αποδεχτείτε ενημερώσεις για τις Ιδιότητες της Εταιρείας που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό η Εταιρεία μπορεί να ενημερώνει τα Ιδιότητες της Εταιρείας χωρίς καμία ειδοποίηση ή ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να ενημερώνετε λογισμικό τρίτων κατασκευαστών κατά καιρούς για να χρησιμοποιήσετε τις Εταιρικές ιδιότητες. Δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή χωρίς σφάλματα. Ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν τις εξαιρέσεις και αποποιήσεις ορισμένων σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως ορισμένες από τις διατάξεις αυτής της ενότητας ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

 

9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

 

9.1 Ιστοσελίδες τρίτου μέρους, περιεχόμενο και διαφημίσεις. Οι Εταιρικές Ιδιότητες περιέχουν (ή ενδέχεται να σας σταλούν μέσω της Εταιρείας Ιδιότητες) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ("Τρίτοι ιστότοποι"), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενο, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες λογισμικό και άλλο περιεχόμενο που ανήκει ή προέρχεται από τρίτα μέρη και διαφημίσεις τρίτων. Όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για έναν ιστότοπο τρίτου μέρους ή μια διαφήμιση τρίτου μέρους, δεν θα σας προειδοποιήσουμε ότι έχετε εγκαταλείψει τις ιδιότητες της εταιρείας και υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών απορρήτου) άλλου ιστότοπου ή προορισμού.

 

Τέτοιοι ιστότοποι τρίτων μερών, περιεχόμενο τρίτων και διαφημίσεις τρίτων δεν ερευνώνται, δεν παρακολουθούνται ή ελέγχονται για ακρίβεια, καταλληλότητα ή πληρότητα από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ιστότοπους τρίτων που έχουν πρόσβαση μέσω των ιδιοτήτων της εταιρείας ή οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτου μέρους ή διαφημίσεις τρίτων που δημοσιεύονται στις ή μέσω των ιδιοτήτων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του περιεχομένου, της εγκυρότητας, της αλήθειας, της πληρότητας, της ακρίβειας χρησιμότητας, της προσβλητικότητας, των απόψεων, της αξιοπιστίας ή των πολιτικών ή που περιέχονται σε ιστότοπους τρίτων μερών, περιεχόμενο τρίτων ή τρίτο μέρος Διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας εκτός από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας που ενεργεί υπό την επίσημη ιδιότητά του. Τυχόν πληροφορίες, δηλώσεις, απόψεις ή άλλο Περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους και διατίθενται στον Ιστότοπό μας είναι αυτές των αντίστοιχων συγγραφέων και όχι της Εταιρείας.

 

9.2 Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων ή περιεχόμενο τρίτων. Η συμπερίληψη ή η σύνδεση με οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους ή με οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους είναι αποκλειστικά ευκολία στους χρήστες και δεν συνεπάγεται έγκριση από εμάς. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα αποχωρήσετε από τον ιστότοπό μας. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη και είναι δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα προστατευτικά μέτρα για την προστασία από ιούς ή άλλα καταστροφικά στοιχεία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκαλείται, άμεσα ή έμμεσα, από την εξάρτησή σας από οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο τρίτων.

 

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση σχετικά με, ή υποστηρίζει με άλλο τρόπο, τυχόν συνδεδεμένους ιστότοπους ή τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτήν. Οι σύνδεσμοι δεν συνεπάγονται ότι η Εταιρεία είναι νομικά εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, λογότυπο ή σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζεται ή είναι προσβάσιμο μέσω των συνδέσμων ή ότι οποιοσδήποτε συνδεδεμένος ιστότοπος είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, λογότυπο ή σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων η εταιρία.

 

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΩΝ ΣΕ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

 

Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, από οποιονδήποτε ιστότοπο στον οποίο πλοηγηθείτε από τις Εταιρικές ιδιότητες.

 

9.3 Σελίδες κοινωνικών μέσων. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρήσει την παρουσία της σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων, όπως το Facebook, το YouTube, το LinkedIn και το Twitter (συλλογικά, "Σελίδες κοινωνικών μέσων"), για να παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό να μάθει περισσότερα για την Εταιρεία και να μοιραστεί σχόλια. Όλα τα σχόλια, τα οπτικά και άλλα υλικά που δημοσιεύονται από τους επισκέπτες στις σελίδες κοινωνικών μέσων δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή τις ιδέες της Εταιρείας. Όλοι οι επισκέπτες στις σελίδες κοινωνικών μέσων πρέπει να συμμορφώνονται με τους Όρους Χρήσης του αντίστοιχου ιστότοπου κοινωνικών μέσων. Εξετάζουμε ορισμένες αλλά όχι όλες τις δημοσιεύσεις στις σελίδες κοινωνικών μέσων και ενδέχεται να καταργήσουμε τις αναρτήσεις που θεωρούμε ακατάλληλες ή προσβλητικές.

 

9.4 Καταστήματα εφαρμογών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η διαθεσιμότητα των Εφαρμογών και των σχετικών Υπηρεσιών εξαρτάται από το τρίτο μέρος από το οποίο λάβατε την άδεια εφαρμογής, π.χ. από τα καταστήματα εφαρμογών Apple iPhone ή Android ("App Store"). Αναγνωρίζετε ότι οι Όροι είναι μεταξύ εσάς και της Εταιρείας και όχι με το App Store. Η Εταιρεία, όχι το App Store, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις Ιδιότητες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Εφαρμογών, του περιεχομένου της και για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων που σχετίζονται με αυτό. Για να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή, πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο και συμφωνείτε να πληρώσετε όλα τα τέλη που σχετίζονται με αυτήν την πρόσβαση. Συμφωνείτε επίσης να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις (εάν υπάρχουν) που χρεώνονται από το App Store σε σχέση με τις Εταιρικές Ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων των Εφαρμογών (ες). Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και η άδεια χρήσης των Εφαρμογών εξαρτάται από τη συμμόρφωσή σας με όλους τους ισχύοντες όρους συμφωνίας τρίτων μερών (π.χ. τους όρους και τις πολιτικές του App Store) κατά τη χρήση των Ιδιότητας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής (μικρό). Αναγνωρίζετε ότι το App Store (και οι θυγατρικές του) είναι τρίτοι δικαιούχοι.

10. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ

(α) ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΛΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

(β) Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ  ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ / Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

(γ) ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ή ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥΣ, Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ή ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ , ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΣΦΑΛΜΑ ΔΩΡΕΑΝ. ΟΧΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΤΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ή ΣΥΝΘΗΚΗ.

 

(δ) ΟΠΟΙΕΣ ΓΝΩΜΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, (1) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (2) ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΤΟΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ. Ή (3) ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΙΝ ΛΗΨΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

 

(ε) ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ E-MAIL Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΑΝ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΑΝΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ.

 

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, "ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ") ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ, Ή ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ, ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΥΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:

 

(α) ΧΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

(β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑ Ή ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ή

 

(γ) ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ.

 

Μερικές δικαιοδοσίες απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης για εμπιστευτικές, συνακόλουθες ή ασήμαντες ζημίες. ΑΝΑΛΟΓΑ, Ορισμένοι από τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που ορίζονται παραπάνω δεν μπορεί να εφαρμοστούν σε εσάς.

12. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

Θα διερευνήσουμε ειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες βάσει του Digital Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512 (c) (2) ("DMCA"). Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει χρησιμοποιηθεί ή αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και τέτοια παραβίαση συμβαίνει στις Ιδιότητες της Εταιρείας ή σε Ιστότοπους Τρίτων, παρέχετε, σύμφωνα με το DMCA, γραπτή ειδοποίηση για αξίωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στον Οριζόμενο Αντιπρόσωπος για αυτόν τον ιστότοπο (προσδιορίζεται παρακάτω), ο οποίος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

(α) Μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του προσώπου που εξουσιοδοτείται να ενεργήσει για λογαριασμό του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που φέρεται να έχει παραβιαστεί ·

 

(β) Περιγραφή των έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί και προσδιορισμός του περιεχομένου σε τέτοιου είδους έργα που ισχυρίζεται ότι παραβιάζει και το οποίο ζητάτε να καταργηθεί ή η πρόσβαση στο οποίο θα απενεργοποιηθεί.

 

(γ) Μια περιγραφή του τόπου παραβίασης του περιεχομένου που ισχυρίζεστε ότι βρίσκεται στην Εταιρεία.

 

(δ) επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν στην Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας, όπως η φυσική σας διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

(ε) Δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή πίστη ότι η χρήση του περιεχομένου που προσδιορίζεται στην ειδοποίησή σας με τον τρόπο που διαμαρτύρεται δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον πράκτορά του ή το νόμο και

 

(στ) Δήλωση από εσάς ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και, υπό ποινή ψευδορκείας, ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι έχτε εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός μας για ειδοποίηση για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να προσεγγιστεί ως εξής:

EMAIL: anna.strati.nikolaos@gmail.com

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα πρέπει να επικοινωνήσει μόνο εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει χρησιμοποιηθεί ή αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και τέτοια παραβίαση συμβαίνει στις ιδιοκτησίες της εταιρείας ή σε ιστότοπους τρίτων ή σε σχέση με τις ιδιοκτησίες της εταιρείας. Όλες οι άλλες έρευνες που απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο πράκτορα ενδέχεται να μην απαντηθούν.

 

Εάν οποιοσδήποτε χρήστης του Ιστότοπου θεωρείται ως επαναλαμβανόμενος παραβάτης πνευματικών δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα τερματίσει την άδεια αυτού του χρήστη για χρήση του Ιστότοπου.

 

13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβείς την Εταιρεία και τις μητρικές της, θυγατρικές, συγγενείς, αξιωματικούς, διευθυντές, υπαλλήλους, προμηθευτές, συμβούλους, εργολάβους και αντιπροσώπους (τα «Εταιρικά Μέρη») από οποιαδήποτε και κάθε αξίωση, ευθύνη, απώλειες, ζημιές ή / και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από τη χρήση των Ιδιότητων της Εταιρείας από εσάς, την παραβίαση αυτών των Όρων, τις ανεπιθύμητες πληροφορίες που παρέχετε στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας ή την παραβίαση τρίτων δικαιώματα του συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, παραβίασης από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του λογαριασμού σας για οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας. Αυτοί οι Όροι θα ισχύουν προς όφελος των διαδόχων, εκχωρητών και δικαιοδόχων της Εταιρείας.

 

14. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο Ιστότοπος και η παρούσα Συμφωνία ισχύουν έως ότου καταγγελθούν από την Εταιρεία. Εκτός από οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο που μπορεί να είναι διαθέσιμο στην Εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία μπορεί να αναστείλει, να περιορίσει ή να τερματίσει το σύνολο ή μέρος της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε από τις δυνατότητές του ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση και με ή χωρίς αιτία και χωρίς ευθύνη απέναντί ​​σας, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, εάν η Εταιρεία πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει ή συμπεριφερθεί ασυνεπής με το γράμμα ή το πνεύμα της παρούσας Συμφωνίας. Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με την εξουσιοδοτημένη χρήση, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την αποποίηση εγγύησης, τον περιορισμό της ευθύνης και την αποζημίωση, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις που από τη φύση τους θα πρέπει να επιβιώσουν, θα παραμείνουν σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού.

 

Συμφωνείτε ότι εάν η χρήση του Ιστότοπου τερματιστεί σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, δεν θα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με οποιοδήποτε όνομα, πραγματικό ή υποθετικό. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι εάν παραβιάσετε αυτόν τον περιορισμό μετά τον τερματισμό της χρήσης του Ιστότοπου, θα αποζημιώσετε και θα μας κρατήσετε αβλαβείς από οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη που ενδέχεται να αναλάβουμε γι 'αυτόν. Διατηρούμε το δικαίωμα να διώκουμε όλους τους παραβάτες στο μέγιστο βαθμό του νόμου.

15. ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην χρησιμοποιήσετε ή αποκτήστε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Δεν είναι πρόθεσή μας να συλλέξουμε ή να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών και δεν θα το γνωρίζουμε εν γνώσει μας. Εάν ενημερωθούμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά στοιχεία από παιδιά κάτω των 18 ετών και μας ζητηθεί να διαγράψουν τέτοιες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων μας, θα το πράξουμε αμέσως.

 

16. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

 

Η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο μπορεί να πραγματοποιηθεί από χώρες σε όλο τον κόσμο και ενδέχεται να περιέχει αναφορές στα Ιδιότητες της Εταιρείας και στο Περιεχόμενο που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Αυτές οι αναφορές δεν υπονοούν ότι η Εταιρεία σκοπεύει να ανακοινώσει Εταιρικά στοιχεία ή Περιεχόμενο στη χώρα σας. Οι Εταιρικές Ιδιότητες ελέγχονται και προσφέρονται από την Εταιρεία (ή τους δικαιοδόχους της) από εξωτερικές εγκαταστάσεις φιλοξενίας που βρίσκονται στη Βουλγαρία και στην Ελλαδα. Οι Εταιρικές Ιδιότητες δεν προορίζονται να υπαγάγουν την Εταιρεία στους νόμους ή στη δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους, χώρας ή επικράτειας διαφορετικής από εκείνη της Ελλάδας ή της Βουλγαρίας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Όσοι επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον Ιστότοπο το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη, και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλα τα καταστατικά, τις εντολές, τους κανονισμούς, τους κανόνες και άλλους νόμους των εφαρμοστέων δικαιοδοσιών.

17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

17.1 Άλλες πολιτικές και όροι. Το παρόν Συμφωνητικό ισχύει αποκλειστικά για την πρόσβασή σας και τη χρήση του Ιστότοπου και δεν αλλοιώνει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους ή προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που έχετε με την Εταιρεία. Πρόσθετες πολιτικές και όροι ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση όλων ή τμημάτων του Ιστότοπου και ενσωματώνονται με αναφορά στην παρούσα Συμφωνία. Ανατρέξτε σε όλους τους πρόσθετους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής απορρήτου της Εταιρείας.

 

17.2 Ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Εάν μας δώσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμφωνείτε ρητά ότι εμείς, ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Οι επικοινωνίες μεταξύ εσάς και της Εταιρείας χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα, είτε επισκέπτεστε τα Ιδιότητες της Εταιρείας είτε στέλνετε e-mail της Εταιρείας, είτε εάν η Εταιρεία δημοσιεύει ειδοποιήσεις για τα Ιδιότητες της Εταιρείας ή επικοινωνεί μαζί σας μέσω e-mail. Για συμβατικούς σκοπούς, (1) συναινείτε να λαμβάνετε ανακοινώσεις από ή για λογαριασμό της Εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω e-mail ή δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις στον Ιστότοπο. και (2) συμφωνούν ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις, συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που παρέχει η Εταιρεία σε εσάς ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση που θα ικανοποιούσε η εν λόγω επικοινωνία εάν επρόκειτο να γίνει γραπτώς. Όλες οι ειδοποιήσεις από την Εταιρεία που προορίζονται για παραλαβή από έναν χρήστη θα θεωρούνται παραδοτέες και αποτελεσματικές όταν αποστέλλονται στη διεύθυνση email που παρέχετε στον Ιστότοπο. Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας.

 

17.3 Απελευθέρωση.

Με το παρόν απελευθερώνετε τα Μέρη της Εταιρείας και τους διαδόχους τους από αξιώσεις, αιτήματα, οποιεσδήποτε και όλες τις απώλειες, ζημιές, δικαιώματα και ενέργειες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών τραυματισμών, θανάτου και ζημίας περιουσίας, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με ή προκύπτουν από οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις με ή συμπεριφορά άλλων χρηστών της Ιστοσελίδας ή ιστότοπων τρίτων οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα των Όρων ή της από μέρους σας χρήσης της Εταιρείας. Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας, παραιτείστε από το τμήμα αστικού κώδικα για αυτές τις περιπτώσεις σε οποιοδήποτε δικαστήριο και χώρα στο κόσμο.

 

17.4 Εργασία.

Οι Όροι, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας δυνάμει του παρόντος, ενδέχεται να μην εκχωρηθούν, να ανατεθούν σε υπεργολαβία, να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης, υπεργολαβίας, ανάθεσης ή μεταβίβασης κατά παράβαση των ανωτέρω θα είναι άκυρη.

 

17.5 Δύναμη ανωτέρας βίας.

Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία εκτέλεσης που προκύπτει από αιτίες εκτός του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πράξεων του Θεού, πολέμου, τρομοκρατίας, ταραχών, εμπάργκο, πράξεων πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, πυρκαγιάς, πλημμυρών , ατυχήματα, απεργίες ή ελλείψεις εγκαταστάσεων μεταφοράς, καυσίμων, ενέργειας, εργασίας ή υλικών.

 

17.6 Εφαρμοστέο δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με τον Ιστότοπο ή τους παρόντες Όρους θα διέπετέ από τους νόμους Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Αυτή η διάταξη θα ισχύει μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

 

17.7 Επιλογή γλώσσας.

 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ρητά ότι οι Όροι και όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν συνταχθεί στα Ελληνικά.

 

17.8 Ανακοίνωση.

Η Εταιρεία μπορεί να σας παρέχει ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν αλλαγές στους Όρους, μέσω e-mail, κανονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου, δημοσίευσης στις Ιδιότητες της Εταιρείας ή άλλων εύλογων μέσων, που είναι τώρα γνωστά ή στη συνέχεια θα αναπτυχθούν. Όπου η Εταιρεία απαιτεί να παρέχετε μια διεύθυνση e-mail, είστε υπεύθυνοι για την παροχή στην Εταιρεία της πιο πρόσφατης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση e-mail που δώσατε στην Εταιρεία δεν είναι έγκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να σας παραδώσει ειδοποιήσεις που απαιτούνται / επιτρέπονται από τους Όρους, η αποστολή του e-mail της Εταιρείας που περιέχει τέτοια ειδοποίηση Ωστόσο, θα αποτελέσει αποτελεσματική ειδοποίηση.

 

Εάν πιστεύετε ότι η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με τους Όρους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω email στο anna.strati.nikolaos@gmail.com. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας. Εάν πιστεύετε ότι το παράπονό σας έχει αντιμετωπιστεί ελλιπώς, σας προσκαλούμε να μας ενημερώσετε για περαιτέρω έρευνα.

 

Μπορείτε να ειδοποιήσετε την Εταιρεία στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Sofia Bulgaria,

Kozloduy 87 – 89

1233

Η ειδοποίηση αυτή θεωρείται ότι παρέχεται όταν λαμβάνεται από την Εταιρεία με επιστολή που παρέχεται από εθνικά αναγνωρισμένη υπηρεσία παράδοσης ή προπληρωμένο ταχυδρομείο πρώτης κατηγορίας στην παραπάνω διεύθυνση.

 

17.9 Παραίτηση

 Καμία παραίτηση, ρητή ή σιωπηρή, από οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε παραβίασης ή αθέτησης βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα αποτελεί συνεχή παραίτηση από τέτοια παραβίαση ή αθέτηση ή θα θεωρείται ότι παραιτείται από οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη παραβίαση ή αθέτηση.

 

17.10 Διαχωρισμός

 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων θεωρηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι άλλες διατάξεις των Όρων θα παραμείνουν εκτελεστές και η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα θεωρηθεί τροποποιημένη, ώστε να είναι έγκυρη και εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό επιτρέπεται από το νόμο.

 

17.11 Ολόκληρη η συμφωνία

 Οι Όροι είναι η τελική, πλήρης και αποκλειστική συμφωνία των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστά και συγχωνεύει όλες τις προηγούμενες συζητήσεις μεταξύ των μερών σχετικά με αυτό το θέμα.